Meer over Bas.....

Werken is belangrijk en leuk, maar het gaat om de totale package. Ik geloof niet in mensen die thuis anders zijn dan op het werk of zij die werk en prive strikt scheiden. Als je blij bent op het werk, kom je vrolijk thuis. En als je het thuis erg naar je zin hebt, neem je dat mee naar je werk. En wat is er leuker dan de hele dag stralend rond te lopen? Graag laat ik iets meer van mijzelf zien.


Maatschappelijk betrokken

We leven in een samenleving. "Samen leven" is de kern van ons bestaan. Integriteit en respect zijn daarbij voor mij belangrijke kernwaarden. Dat betekent dat je iets voor de samenleving doet. Ik vind dat iedereen die daartoe in staat is zijn best moet doen bij te dragen aan een de maatschappij. Niet schreeuwend aan de zijlijn staan, maar meedoen. Als je ergens iets van vindt, neem dan verantwoordelijkheid en zorg dat zaken die niet goed zijn veranderen en dingen die heel mooi zijn zo blijven. Om bij te dragen heb ik daarom diverse maatschappelijke  activiteiten gedaan, zoals:

- Ouderraad kinderopvang Kinderij (2002 - 2006) : En dan word je papa en ben je een blije vader. Met veel liefde wordt dohchterlief drie dagen in de week opgevangen. En wat doe je dan als ze nadrukkelijk leden voor de ouderraad nodig hebben? Dan ga je dat natuurlijk doen! Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de samenleving en iets doen voor anderen. Gdeweldig om te doen, want wat is nou belangrijker dan het welzijn van je eigen kind. Naast het beleidsmatig meedenken en het vertegenwoordigen van de ouders/kinderen richting de organisatie organiseerden we als ouderraad jaarlijks een open dag en een thema-avond. Daarnaast maakten we elk kwartaal een buletin voor de achterban dat achter de pc in Spankeren in elkaar werd gedraaid.

- Bestuur afdeling VVD Rheden-Rozendaal (2009 - 2010) : In 2009 werd ik gevraagd voor het bestuur van de regionale afdeling van de VVD. na al jarenlang passief lid te zijn, was ik vereerd actief te kunnen gaan bijdragen aan wat toen mijn partij was. In 2010 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb me toen opgeworpen met drie andere bestuursleden de campagne voor de verkiezingen te trekken. Met een gerichte meer marketingachtige aanpak (bv niet rond alle stembureaus in de gemeente campagne voere, maar met name daar waar historisch gezien veel VVD-stemmers waren en waar potentie is, geen individuele campagnes van kandidaatraadsleden, maar met name collectief en niet concurrrerend). Een lang verhaal kort: voor het eerst in de geschiedenis won de VVD de gemeenteraadsverkieizingen in Rheden en voor het eerst snds de 2e wereldoorlog was de PvdA niet de grootste partij.

- Raadslid gemeente Rheden voor VVD (2010) : Onderdeel van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was uit alle zeven kernen van de gemeente Rheden minimaal 1 kandidaat op de kieslijst. En dat was ik dus voor Spankeren. De bedoeling was op een onverkiesbare plaats te staan, maar hoog genoeg om bij het uitstappen van een raadslid te kunnen gaan deelnemen in de raad. Eerst warmdraaien op de achtergrond dus. Dat liep door de verkiezingsoverwinning anders. Niet alleen kwam de VVD (weer) in het college, maar ook met twee wethouders. Hierdoor kwam ik na het dooscrhuiven van 2 raadsleden naar wethouder in de Raad. Dit was van korte duur, want na de landelijke verkiezingen gebeurd er voor mij iets onverteerbaars: de VVD ging (samen met het CDA) een gedoogconstructie aan met de PVV. Hiermee had ik twee onoverkomelijke problemen: de eerste was dat de PVV geen democraische partij is, er is immers maar 1 lid die alles zelf kan bepalen en geen verantwoording aflegt aan de bredere achterban die de hem gekozen hebben en met de partijleider de partij vertegenwoordigen in het parlement. Doodeng. De historie en het heden laten te vaak zien dat dit niet goed is. Moet in Nxerland wat m,ij betreft niet kunnen. Verder botsen mijn kernwaarden en in mijn ogen die van echte liberalen onoverkomelijke met de visie en aanpak van de PVV, denk alleen maar aan "samen leven", respect en integriteit. Ik heb daarom mijn lidmaatschap van de VVD opgezegd, ben uit de gemeenteraad gestapt en heb mijn zetel terug gegeven aan de VVD. want zo hoor dat in m,ijn ogen als je niet op eigen kracht je zetel verworven hebt.

- Voorzitter Rhedense Fiets4daagse (2011 - 2016) : in 2011 kreeg het toenmalige bestuur van de RF4d de financien voor de 16e editie niet rond en werd de fietstocht afgeblazen. Ik werd gebeld of ik in het bestuur wilde stapen en voorzitter wilde worden. We hebben toen de begroting uitgekleed aan de kostenkant en de sponsoring nieuw leven ingeblazen door op zoek te gaan naar een groter aantal kleinere sponsors. Daarmee lukt het in 2012 wel de 16e editie van de RF4d te laten plaats vinden. Maar de omstandigheden waren best lastig: aantal deelnemers nam terug, sponsoring bleef in de economische crisis lastig en het bestand vrijwilligers vergrijsde. Na een klanttevredenheidsonderzoek en marktonderzoek door Saxion Hogeschool hebben we in 2015 besloten dat de 20e editie van de RF4d in 2016 de laatste zou zijn. Zo geschiedde. Met een afscheidsreceptie voor vrijwilligers, sponsors en sympathisanten is de RF4d gestopt. December 2016 is de Stichting Rhedense Fiets4daagse opgeheven.

- Bestuurslid Ondernemersvereniging DELS (2011-2013) : Als zelfstandig ondernemer ben ik lid van de Ondernemersvereniging DELS (Dieren Ellecom Laag-Soeren Spankeren). In 2009 werden bestuursleden gezocht en ik meldde mij aan. Dit werd echter doorkruist doordat ik de gemeenteraad in ging en burgemeester Van Wingerden mij vroeg daarom geen bestuurslid van de DELS te worden. Na mijn besluit de gemeenteraad ge verlaten, kon ik mijn belofte bestuurslid van de DELS te worden inlossen. Ben o.a. bezig geweest het contact tussen ondernemers en gemeente in goede banen te leiden middels het instellen van een structureel overleg tussen beide partijen. Nog steeds ben ik met veel pelzier lid van de DELS. Op het verzoek voorzitter te worden van de DELS ben ik vooralsnopg niet ingegaan.

- Bestuurslid en voorzitter Belangenvereniging Spankeren (2011 - 2014) : nadat ik uit de gemeenteraad was gestapt, werd ik in 2011 benaderd door Jan Hulsing, toen voorzitter van de Belangenvereniging Spankeren. Hij vroeg mij deel te nemen in het bestuur. Spankeren heeft een kleine 1.000 inwoners en is een van de zeven dorpen in de gemeente Rheden. O.a. gesprekspartner voor de gemeente en wethouders, maar ook aanspreekpunt voor inwoners van Spankeren die een belang hebben dat het individuele belang overstijgt en hier aandacht of support voor vragen. Zo is de continuiteit van de AED velig gesteld en is de Buurtbus Dieren-Spankeren van de grond gekomen. Het laatste jaar van de driejarige bestuurstermijn ben ik voorzitter geweest van de BS als opvolger van Jan Hulsing.

Na het afronden van de Rhedense Fiets4daagse in 2016 was het even mooi. Ik heb besloten tot nader order even geen maatschappelijke functies te bekleden en heb de eerste verzoeken om voorzitter te worden van een stichting en een vereniging met nee beantwoord.....


Hobbies en interesses

Ik hou van verhalen. Voor mij is het leven een boek vol met mooie verhalen en helaas ook een aantal minder mooie.

Nederlandse Literatuur: Letterlijk zijn verhalen terug te vinden in het lezen van Nederlandse literatuur. Thuis hebben wij een mooie boekenkast (ik lees graag echte boeken, geen E-books) met daarin veel van Mulisch, Zwagerman, Grunberg, Siebelink en Koch, maar daarnaast ook de nodige biografien, vaak van sporters of muzikanten.

Sport : Ook in het kijken en bezoeken van sportevenementen zitten vele mooie verhalen. Zelf heb ik in mijn werkende leven als directeur algemene zaken bij Vitesse deel uitgemaakt van een verhaal. Joost van Mierlo schreef over deze Vitesse-periode een boek: "Verspeelde energie". Nog steeds is voetbal kijken een hobby; soms in het stadion, vaker thuis voor de buis. Daarnaast ook wielrennen, schaatsen, formule 1 en eigenlijk elk belangrijk internationaal toernooi in de sport.  Maar vanzelfsprekend zitten ook in het doen aan sport mooie verhalen. Op de mountainbike over de Posbank en de bossen van de Veluwezoom en op de racefiets over de gebaande paden in de regio.


Actualiteiten : Annette wordt er wel eens gek van. Van krantenlezen op de iPad en Teletekst enkele keren per dag doorlopen op de iPhone. Sport, politiek, financien, duurzaamheid. Interesse te over waarvan je niet snel genoeg de nieuwtjes tot je kan nemen. Natuurlijk ook journaals, liefst starten om 6.45 uur en RTL-Z. Heel leuk is ook het nieuws van de voortuigang op Sublime FM. Alleen maar positief nieuws!

Duurzaamheid : Klimaatverandering is van alle tijden. Ook toen er geen mensen waren en ze alleen nog maar vuurtjes stookten smolten de polen om na een hete periode weer een ijstijd te krijgen. Denk maar aan de geaccidenteerde Veluwezoom die door uitlopers van gletsjers ontstaan is. Maar wij als mensheid maken er tegenwoordig wel een potje met een grote nehatieve impact op natuur en wereld. ik geloff er niet in dat wij als mensheid klimaatveranderingen kunnen voorkomen, maar vind het wel een verplichting als mensen de aarde en natuur te respecteren en energieneutraal te gaan leven. Het is toch van de gekke dat we nog olie oppompen om auto's op benzine te laten rijden. Thuis hebben we 53 zonnepabnelen waaqrdoor we meer energie opwekken dan we verbruiken. De luchtwarmtepomp is in aantocht om ook het gasverbruik met meer dan de helft terug te dringen. De volgende auto moet elektrisch zijn. Ben op zoek naar andere manieren om duurzaam met energie om te gaan en de transitie te maken fossiele brandstoffen achter ons te laten.